martes, julio 21, 2009

OOOOOOEEEEEEEEOOOOAAAAAAAA EUSKALTEL OOOEEOOOEEEEE ASTARLOZA OEOEEEEEEEEE EUSKALTEL OEEEEOEEEEEEEEE ASTARLOZA.

PUES ESO!!!!!

Video CLIP TUSINUS & AC/DC